• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2007
Về ban hành phí đấu thầu, phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 03/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/01/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/01/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Nguyễn Hữu Vạn
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.