• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2008
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Công nghiệp Lào Cai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức giúp UBND huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
Số ký hiệu 120/2004/QĐ-UB Ngày ban hành 22/03/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/03/2004
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Bùi Quang Vinh
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 20/10/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.