• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 10/01/2018
Ban hành quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 31/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/07/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/08/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Nguyễn Văn Vịnh
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 10/01/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.