• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012
Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu 06/2012/TT-BNV Ngày ban hành 30/10/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/12/2012
Nguồn thu thập Từ số 721 đến số 722, năm 2012 Ngày đăng công báo 01/12/2012
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.