• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Số ký hiệu 21/2010/ NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2010
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 18/12/2010
Nguồn thu thập Công báo: Số 03 – năm 2011 Ngày đăng công báo 01/01/2011
Ngành
  • Tài chính
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
  • Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân Chủ tịch Phạm Phương Thảo
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.