• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/05/2017
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố.
Số ký hiệu 72/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/05/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/05/2007
Nguồn thu thập Công báo: Số 35 - năm 2007 Ngày đăng công báo 01/06/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Lê Hoàng Quân
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực 05/05/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.