• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2023
Về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Số ký hiệu 79/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/10/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/10/2009
Nguồn thu thập Công báo: Số 288+289 - năm 2009 Ngày đăng công báo 15/11/2009
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.