• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 10/06/2019
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh.
Số ký hiệu 38/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/08/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/08/2015
Nguồn thu thập Công báo: Số 42 - năm 2015 Ngày đăng công báo 01/09/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Lê Hoàng Quân
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.