• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 31/05/2013
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1
Số ký hiệu 1584/2008/QĐ-TTCP Ngày ban hành 06/08/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/08/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1215/QĐ-TTCP Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 1 (Cục I) Ngày hết hiệu lực 31/05/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.