• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/06/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 30/12/2013
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin
Số ký hiệu 1319/2009/QĐ-TTCP Ngày ban hành 19/06/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/06/2009
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 3169/QĐ-TTCP Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin Ngày hết hiệu lực 30/12/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.