• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/1980
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
Về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách thống nhất trong thành phố.
Số ký hiệu 451/QĐ-UB Ngày ban hành 14/11/1980
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/11/1980
Nguồn thu thập Công báo điện tử Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Vận tải
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch Lê Đình Nhơn
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4340/QĐ-UB-NC ngày 21/8/1998 của UBND TP về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do UBND TP ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Ngày hết hiệu lực 21/08/1998
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.