• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1979
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/1998
Về việc ban hành giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh.
Số ký hiệu 4142/QĐ-UB Ngày ban hành 30/12/1978
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/1979
Nguồn thu thập Công báo điện tử Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
  • Quản lý nhà
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Vũ Đình Liệu
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5985/QĐ-UB-NC ngày 11/11/1998 của UBND TP về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý đô thị do UBND TP ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Ngày hết hiệu lực 11/11/1998
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.