• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 21/04/2010
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4.
Số ký hiệu 03/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/04/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/04/2010
Nguồn thu thập Công báo: Số 52 - năm 2010 Ngày đăng công báo 15/05/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân Quận 4 Chủ tịch Nguyễn Tiến Đạt
Phạm vi
  • Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung bới Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND TP về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của ủy ban nhân dân quận 4. Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.