• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2016
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009
Số ký hiệu 17/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/05/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/06/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Nguyễn Văn Vịnh
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.