• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 20/09/2016
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 33/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/08/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/08/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Nguyễn Văn Vịnh
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế Ngày hết hiệu lực 20/09/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.