• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/1988
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 43/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 1988

CHỈ THỊ

Về việc khẩn trương chuyển các cơ sở cưa xẻ gỗ trong nội thành ra vùng quy hoạch ở ngoại thành.

_______________

 

Trong những năm qua, việc phát triển ngành cưa xẻ (có sử dụng máy cưa vòng các loại) của các đơn vị quốc doanh, công tư hợp doanh, hợp doanh, đời sống, tổ hợp, hợp tác xã và tư nhân tuy đã có quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch sắp xếp lại theo quyết định số 182/QĐ-UB nhưng các ngành, các cấp chưa thực hiện nghiêm chỉnh. Các cơ sở cưa xẻ của các quận, huyện, ban, ngành đã thành lập trong nội thành vẫn chưa có đơn vị nào chuyển ra ngoại thành, ngoài ra nhiều cơ sở mới, nhứt là các xí nghiệp hợp doanh, đời sống lạm dụng giấy phép cho sản xuất mộc nhưng tự lắp thêm máy cưa xẻ. Mạng lưới cưa xẻ gỗ trong nội thành phải giảm bớt nhưng trong thời gian qua đã tăng lên một cách tự phát, không cân đối… đã gây lãng phí rất lớn về cơ sở vật chất, đất đai và tiền của trong khi năng lực cưa xẻ của các ngành chức năng hiện quá dư thừa, không sử dụng hết công suất và nguyên liệu gỗ tròn ngày càng khan hiếm. Ngoài ra việc phát triển ào ạt các cơ sở cưa xẻ nói trên đã gây thêm ảnh hưởng môi sinh, sinh hoạt của nhân dân và lưu thông công cộng.

Do đó, cần gấp rút chấn chỉnh mạng lưới cưa xẻ của thành phố theo đúng quy hoạch nhằm sử dụng năng lực hiện có một cách hợp lý, đúng đối tượng và đảm bảo yêu cầu phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các đơn vị liên quan nghiêm chỉnh thực hiện các công tác sau đây:

1/ Tất cả các cơ sở cưa xẻ trong nội thành phải nghiêm chỉnh thi hành theo quy định của quyết định 182/QĐ-UB phải xúc tiến ngay, không được trì hoãn việc chuyển ra vùng quy hoạch ở ngoại thành bất kể cơ sở đó vận chuyển gỗ tròn vào thành phố bằng đường bộ hay đường thủy.

Tất cả cơ sở cưa xẻ gỗ hoặc cơ sở sản xuất mộc nhưng có máy cưa xẻ gỗ hiện còn trong nội thành (theo quy định của Quyết định 182 của Ủy ban) không cho hoạt động từ nay không được hoạt động cưa xẻ trong nội thành.

2/ Đối với các cơ sở cưa xẻ quốc doanh theo quy hoạch được duy trì hoạt động cưa xẻ đều phải chuyển dời ra ngoại thành đúng thời gian và địa điểm theo đề án quy hoạch của Sở Lâm nghiệp và Viện Quy hoạch và Khoa học kỹ thuật xây dựng thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn.

Các cơ sở gồm có:

- 17 cơ sở cưa xẻ chủ lực của quận huyện.

- Các cơ sở cưa xẻ chủ lực của Sở Lâm nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nhà đất, Sở Thủy sản, Sở Lao động và Thương binh xã hội, Sở Thủy lợi, Lực lượng TNXP, Imexco (Satimex), Công an và Bộ Tư lệnh thành phố.

3/ Các cơ sở cưa xẻ gỗ được chuyển dời ra ngoại thành phải di dời theo quy hoạch thành 3 cụm ở Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Chánh, Sở Lâm nghiệp và Viện Quy hoạch thành phố thống nhất phân vùng các cụm ở ngoại thành cho từng đơn vị được di dời trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4/ Thời gian và tiến độ di dời theo lịch đính kèm.

5/ Dựa vào đề án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh có cụm quy hoạch cưa xẻ gỗ có trách nhiệm giải quyết mặt bằng, các cơ sở cưa xẻ gỗ lên phương án kinh phí xây dựng và bồi thường, đồng thời khẩn trương liên hệ với huyện sở tại và ngành hữu quan để tiến hành lập thủ tục xin cấp đất.

6/ Sở Lâm nghiệp, Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố, Báo, Đài phối hợp bàn bạc cụ thể để có thông báo cấm vận chuyển gỗ tròn vào thành phố vào cuối tháng 12/1988.

7/ Ủy ban Xây dựng cơ bản, Ban Quản lý ruộng đất, Sở Điện lực cùng các ngành có liên quan phối hợp trong việc lập thủ tục cấp đất, cấp điện đáp ứng kịp thời để các cơ sở di chuyển được sớm đi vào hoạt động không gây xáo trộn cho sản xuất.

8/ Các cơ sở còn lại bất cứ đối tượng nào phải được chuyển sang sản xuất mộc hoặc sản xuất khác và tất cả các cơ sở mộc không được lắp đặt, sử dụng máy cưa vòng CD4, CD mini hay cưa vòng đứng cùng loại.

9/ Ngành Lâm nghiệp ngưng cấp giấy phép mở cơ sở cưa xẻ gỗ ở nội thành. Việc cấp giấy phép cho các đơn vị sản xuất kinh doanh lâm nghiệp kể cả cưa xẻ và sản xuất mộc đều phải thông qua Sở Lâm nghiệp thành phố.

10/ Các cơ sở thuộc diện nói trên của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố cũng phải thực hiện chuyển dời ra ngoại thành theo tinh thần chỉ thị này.

Công tác quy hoạch chuyển dời các cơ sở cưa xẻ ra ngoại thành là một trong những công tác lớn của chỉ thị 01, cần phải thực hiện ngay, đúng thời hạn, đạt yêu cầu và không trở ngại sản xuất công tác có tính cách khẩn trương, yêu cầu các cơ quan Ban, ngành, đơn vị, quận huyện nghiêm chỉnh thi hành.-

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Cương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.