• Quyết định 87/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định đầu tư xây dựng, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  19/09/2017

  30/09/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 80/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vường giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  18/09/2017

  01/10/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Huế

  14/09/2017

  01/10/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 78/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  11/09/2017

  25/09/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 77/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  07/09/2017

  20/09/2017

 • Quyết định 76/2017/QĐ-UBND

  Về việc Quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  06/09/2017

  20/09/2017

 • Quyết định 75/2017/QĐ-UBND

  Quy định tạm thời thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan

  01/09/2017

  15/09/2017

 • Quyết định 74/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh

  01/09/2017

  01/10/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 73/2017/QĐ-UBND

  Về việc Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

  01/09/2017

  11/09/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.