• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/03/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 08/2020/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/02/2020 Văn bản được ban hành 08/2020/QĐ-UBND
06/03/2020 Văn bản có hiệu lực 08/2020/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.