Luật Thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu 05/VBHN-VPQH Loại VB được sửa đổi bổ sung Luật
Ngày xác thực 13/09/2012 Ngày đăng công báo 27/09/2012
Nguồn trích Công báo số 605+606, năm 2012
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.