• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 20/06/2019
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Số ký hiệu 49/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/07/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/07/2016
Nguồn thu thập Công báo số 31+32, năm 2016 Ngày đăng công báo 05/08/2016
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Nguyễn Văn Cao
Phạm vi
  • Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 05/06/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. Ngày hết hiệu lực 20/06/2019
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.