• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/10/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2011
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước
Số ký hiệu 106/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 19/09/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 19/10/2008
Nguồn thu thập Công báo số 555+556, năm 2008 Ngày đăng công báo 04/10/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 75/2011/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước Ngày hết hiệu lực 20/10/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.