• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
"Sửa đổi, bổ sung số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020".
Số ký hiệu 18/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/04/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/04/2019
Nguồn thu thập Công báo số 19, năm 2019 Ngày đăng công báo 13/04/2019
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ tịch Nguyễn Dung
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.