• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2020
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019).
Số ký hiệu 19/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/04/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/04/2019
Nguồn thu thập Công báo số 19, năm 2019 Ngày đăng công báo 13/04/2019
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ tịch Phan Thiên Định
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) thay thế. Ngày hết hiệu lực 01/01/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.