• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2019
Về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 thnasg 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Số ký hiệu 02/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 24/04/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 16/05/2019
Nguồn thu thập Công báo số 21+22, năm 2019 Ngày đăng công báo 02/05/2019
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Lê Trường Lưu
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.