• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/05/2019
Về việc bổ sung dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số ký hiệu 03/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 23/04/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 06/05/2019
Nguồn thu thập Công báo số 21+22, năm 2019 Ngày đăng công báo 02/05/2019
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Lê Trường Lưu
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.