• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2019
Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019).
Số ký hiệu 20/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/05/2019
Nguồn thu thập Công báo số 23+24, năm 2019 Ngày đăng công báo 14/05/2019
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ tịch Phan Thiên Định
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.