• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số ký hiệu 32/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/06/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/06/2019
Nguồn thu thập Công báo số 27, năm 2019 Ngày đăng công báo 10/06/2019
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Phan Ngọc Thọ
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.