• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số ký hiệu 12/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/03/2020
Nguồn thu thập Công báo số 25 năm 2020 Ngày đăng công báo 15/03/2020
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ tịch Phan Thiên Định
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.