• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2020
Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số ký hiệu 06/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/07/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/07/2020
Nguồn thu thập Công báo số 46 năm 2020 Ngày đăng công báo 30/07/2020
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Lê Trường Lưu
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.