• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Số ký hiệu 39/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Nguồn thu thập Công báo số 41 năm 2019 Ngày đăng công báo 25/06/2020
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ tịch Phan Thiên Định
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.