• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/05/2021
Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số ký hiệu 05/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành 26/04/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 06/05/2021
Nguồn thu thập Công báo số 20, 21 năm 2021 Ngày đăng công báo 11/05/2021
Ngành
  • Kế hoạch - Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Lê Trường Lưu
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.