• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2021
Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017 - 2020
Số ký hiệu 09/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/05/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/05/2021
Nguồn thu thập Công báo số 24 năm 2021 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Lê Trường Lưu
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.