• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2021
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu 34/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/06/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/06/2021
Nguồn thu thập Công báo số ..... năm 2021 Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Phan Ngọc Thọ
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.