• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2021
Sửa đổi Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số ký hiệu 38/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/06/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/07/2021
Nguồn thu thập Công báo số 34 năm 2021 Ngày đăng công báo 29/06/2021
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ tịch Phan Ngọc Thọ
Phạm vi
  • Tài chính-giá cả

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.