• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2015
Về việc Ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Số ký hiệu 05/2006/QĐ-BYT Ngày ban hành 17/01/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 19 + 20, năm 2006 Ngày đăng công báo 05/02/2006
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 51/2014/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức năng của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày hết hiệu lực 01/03/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.