• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2010
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Số ký hiệu 121/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 30/09/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/10/2005
Nguồn thu thập Công báo số 10 & 11 - 10/2005; Ngày đăng công báo 10/10/2005
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Ngày hết hiệu lực 01/06/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.