• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Số ký hiệu 71/2011/TT-BTC Ngày ban hành 24/05/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/07/2011
Nguồn thu thập Công báo số 361+362, năm 2011 Ngày đăng công báo 09/06/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.