• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 25/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/10/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/10/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Lê Văn Hưởng
Phạm vi
  • Tỉnh TiềnGiang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.