• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2017
Sửa đổi Điều 27 của Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 29/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/10/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/10/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Lê Văn Hưởng
Phạm vi
  • Tỉnh TiềnGiang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.