• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/11/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 13/06/2015
Về việc bổ sung một số nội dung của Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnhTiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số ký hiệu 44/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/11/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/11/2013
Nguồn thu thập Công báo số 208, năm 2013 Ngày đăng công báo 13/12/2013
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Phó Chủ tịch Lê Văn Hưởng
Phạm vi
  • Tỉnh TiềnGiang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ngày hết hiệu lực 13/06/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.