• Quyết định 321/QĐ-UB

  về việc định mức diện tích đất làm cơ sở để tính miễn giảm khi giao đất làm cơ sở để tính miễn giảm khi giao đất làm nhà ở trên địa bàn đất đô thị và mang tính chất đô thị

  15/04/1996

  15/04/1996

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 913/QĐ-UB

  Về số lượng cán bộ và chế ộ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh

  12/12/1995

  12/12/1994

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 907/QĐ-UB

  Về việc ban hành bản Quy định tạm thời những giấy tờ hợp lệ về nhà ở để thực hiện Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đối với khu vực phường Tân Quang thị xã Tuyên Quang

  09/12/1995

  09/12/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 688/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định xét, tặng giải thưởng Tân Trào cho các công trình khoa học - công nghệ môi trường, tác phẩm văn học - nghệ thuật, tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

  23/09/1995

  23/09/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 323/QĐ-UB

  Về việc quy định tạm thời việc cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  31/05/1995

  31/05/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 278/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho trồng và chăm sóc rừng của các dự án trên địa bàn toàn tỉnh

  11/05/1995

  11/05/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 627/UB-QĐ

  về mức thu lệ phí tại các bến xe khách trong tỉnh

  26/10/1994

  26/10/1994

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 555/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy định về quản lý sử dụng điện nông thôn

  21/09/1994

  21/09/1994

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 400/UB-QĐ

  Về việc ban hành "Quy định cụ thể vè quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và văn hóa thông tin thể thao" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  08/07/1994

  01/07/1994

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 300/QĐ-UB

  Về việc quy định về chính sách bảo vệ, khoanh nuôi và trồng rừng

  26/05/1994

  26/05/1994

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.