• Nghị quyết 18/NQ-HĐND15

  Về việc ban hành quy định phân định nguồn thu điều tiết theo tỷ lệ % của ngân sách cấp huyện, thị xã và ngân sách cấp xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  22/01/2000

  22/01/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 13/CT-UB

  Về chế độ làm việc, trực Ủy ban xã, phường, thị trấn

  23/12/1999

  23/12/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1087/QĐ-UB

  Về vệc ban hành Quy định tạm thời về thi nâng ngạch ừ nhân viên lên cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên

  04/10/1999

  04/10/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1086/QĐ-UB

  Về vệc ban hành Quy định tạm thời về thi tuyển và tuyển dụng vào các ngạch công chức

  04/10/1999

  04/10/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 809/QĐ-UB

  Về việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với giáo viên mẫu giáo, mầm non

  23/08/1999

  01/09/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 767/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở vật chất trường học

  14/08/1999

  14/08/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 747/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở, chuyện nhượng quyền sử dụng đất ở tại đô thị không nhằm mục đích kinh doanh

  10/08/1999

  25/08/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 694/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý Bến xe, điểm đỗ xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  03/08/1999

  18/08/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 682/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định tạm thowif về nhệm vụ, tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ, công chức của UBND huyện, thị xã

  28/07/1999

  28/07/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 08/CT-UB

  Về việc tăng cường và đẩy mạnh công tác cho vay cốn phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và cho vay vốn thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo

  23/06/1999

  23/06/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.