• Quyết định 38/2010/QĐ-UBND

  Ban hành giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  28/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc Phòng, an ninh năm 2011

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND

  về cơ chế, chính sách bê tông hoá đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  27/12/2010

  06/01/2011

 • Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND

  Về việc quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

  Về việc Quy định mức học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình giáo dục đại trà kể từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND

  Về việc dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố năm 2011

  26/12/2010

  05/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  26/12/2010

  05/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 33/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 36/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào"

  10/12/2010

  20/12/2010

 • Quyết định 32/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.