• Quyết định 38/2010/QĐ-UBND

  Ban hành giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  28/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 34/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 36/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào"

  10/12/2010

  20/12/2010

 • Quyết định 31/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 35/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 33/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 32/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 30/2010/QĐ-UBND

  sửa đổi, bổ sung quy định danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá, dăng ký, kê khai giá và quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thảm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 18/06/2009

  08/12/2010

  18/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định về thời gian thực hiện các thủ tục và cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  29/11/2010

  09/12/2010

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.