• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2016/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2016 Văn bản được ban hành 03/2016/TT-BNV
08/07/2016 Văn bản có hiệu lực 03/2016/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.