• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/09/2012 Văn bản được ban hành 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT
20/10/2012 Văn bản có hiệu lực 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.