• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 33/2007/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/07/2007 Văn bản được ban hành 33/2007/QĐ-BCN
28/08/2007 Văn bản có hiệu lực 33/2007/QĐ-BCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.