This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/tuyenquang/Pages/vbpq-vanbanlienquan.aspx?ItemID=27924&Keyword="> [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 49/2012/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: khai thác vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 59/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp cac nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 63/2011/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 60/2011/QĐ-TTg Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 46/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 40/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 42/2011/QĐ-TTg Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 88/2011/NĐ-CP Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 54/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 40/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 31/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 85/2010/QĐ-TTg Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hô sơ, quy trinh cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoăc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 115/2010/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 58/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên – Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa hoc; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giầy, da; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2010/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 82/2010/NĐ-CP Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 18/2010/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 10/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành Sư phạm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 32/2008/QĐ-BGDĐT Về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 77/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy chế Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 33/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 05/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 02/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 115/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 123/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 19/2006/QĐ-TTg Về việc liên kết đào tạo thạc sỹ quản trị chất lượng giữa Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 27/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 170/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD-BYT Hướng dẫn công tác dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 02/2006/QĐ-BGD Ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 03/2006/QĐ-BGD Ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 04/2006/QĐ-BGD Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGĐ ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD ngày 12/11/2001; Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD ngày 01/03/2004 và Quyết định số 05/2005/QĐ-BGD ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 05/2006/QĐ-BGD Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD 04/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 54/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Tây Đô

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2006/TT-BYT Hướng dẫn tuyển sinh đại học Y, Dược hệ tập trung 4 năm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 112/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1168/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 152/2007/QĐ-TTg Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1206/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1276/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1272/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1273/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1368/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1369/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1492/QĐ-TTg Về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1535/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Đại Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1544/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1730/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1888/QĐ-TTg Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Thăng Long

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1685/QĐ-TTg Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 77/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH Về việc học bổng khuyến khích học nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 174/2008/QĐ-TTg Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 56/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghiệp in

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 07/2009/QĐ-TTg Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đỉnh chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2009/TT-BGDĐT Về việc bổ sung chuyển ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyển ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 83/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1929/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Thái Bình Dương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 240/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2009/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hòa nhập

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 441/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 394/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Phan Thiết

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 395/QĐ-TTG Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 61/2009/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 499/QĐ-TTg Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 821/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 35/2009/QH12 Về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 999/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 899/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 900/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (1)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (4)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (3)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (2)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.