• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2017
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số ký hiệu 13/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 26/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 10/08/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Tuyên Quang Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Tuyên Quang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.