• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
Số ký hiệu 46/2013/TT-BYT Ngày ban hành 31/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 235+236, năm 2014 Ngày đăng công báo 28/02/2014
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Khám chữa bệnh
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các cơ sở chuyển tiếp, chữa bệnh chuyên khoa PHCN hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực được phép tiếp tục hoạt động, nhưng phải thực hiện theo hình thức tổ chức của cơ sở PHCN quy định tại Điều 2 Thông tư này trước ngày 01 tháng 01 năm 2015
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.